ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 09.03.2011թ. ք.Երևան Գիտակցելով 21-րդ դարում Հայաստանի …