Կառուցվածք

This post is also available in: Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը ունի …

This post is also available in: English Russian

Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը ունի հետեւյալ կառուցվածքը.

Կուսակցության ղեկավար մարմիններն են`

 • Կուսակցության համագումար
 • Կուսակցության ներկայացուցիչների խորհուրդ
 • Կուսակցության վարչություն

Կուսակցության կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են`

 • Կուսակցության վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ
 • Կուսակցության գործառութային ստորաբաժանումներ
 • Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումների և հասարակական կյանքի առանձին ոլորտներում դրանց գործունեությունը համակարգող մարմիններ

Կուսակցության ներկայացուցիչների խորհուրդ`

 • Կուսակցության վարչության նախագահ
 • Վարչության նախագահի տեղակալ (տեղակալներ),
 • Կուսակցության գործադիր քարտուղար (աշխատակազմի ղեկավար)
 • Տարածքային կազմակերպությունների խորհուրդների նախագահներ

Կուսակցության վարչություն`

 • Կուսակցության վարչության նախագահ
 • Կուսակցության տեղակալ (տեղակալներ),
 • Կուսակցության գործադիր քարտուղար (աշխատակազմի ղեկավար)
 • Կուսակցության վարչության անդամ (անդամներ)

Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումներն են`

 • Կուսակցության տարածքային կազմակերպություններ
 • Կուսակցության մարզային խորհուրդներ

Կուսակցության վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ`

 • Վերստուգիչ խմբեր
 • Վերահսկողական հանձնախմբեր
 • Վերահսկիչ հանձնաժողով

Կուսակցության գործառութային ստորաբաժանումներ`

 • Հաշվապահություն
 • Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
 • Իրավաբանական ծառայություն
 • Վերլուծական կենտրոն

Կուսակցության հասարակական կյանքի առանձին ոլորտներում դրանց գործունեությունը համակարգող մարմիններ՝

 • Կուսակցության կանանց խորհուրդ
 • Երիտասարդական խորհուրդ