Նախընտրական ծրագիր. Մենք Կարող ենք. Հանուն Ազատ և ՈՒժեղ Հայաստանի

26-ամյա անկախ պետականությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմակայում է ներքին ու արտաքին …