<!--:HY-->Աշխարհաքաղաքական իրողությունները Հայաստանին հուշում են ետ կանգնել ՄՄ–ից՝ չմեկուսացվելու համար<!--:--><!--:RU-->Геополитические реальности подсказывают Армении отказаться от интеграции в ТС, чтобы не оказаться в изоляции<!--:-->

Եթե Հայաստանը շատ արագ ետ չկանգնի Մաքսային միությանն անդամակցումից, ապա …